Výstavy

SLOVENSKÝ ŠAMPIÓN KRÁSY

 diplom

MVP Trenčín, 18.1.2014 

Trieda: Otvorená (Open)
Výsledok: V1, CAC, CACIB
Rozhodca: Olga Dolejšová (CZ)

NVP Lučenec, 15.9.2013

Trieda: Otvorená (Open)
Výsledok: V1, CAC, BOB
víťaz Slovenskej republiky
Rozhodca: dr. Váczi-Balogh Z. (H)

CVP Senec, 31.5.2013

Trieda: Otvorená (Open)
Výsledok: V1, CAC, BOB
Rozhodca: Jaroslav Matyáš (SK)

MVP Trenčín, 26.1.2013

Trieda: Otvorená (Open)
Výsledok: V1, CAC, r. CACIB
Rozhodca: Peter Řehánek (CZ)

CVP Banská Bystrica, 6.5.2012

Trieda: Stredná (Intermediate)
Výsledok: V2, r. CAC
Rozhodca: Ľ. Pavlíková (CZ)

MVP Trenčín, 28.01.2012

Trieda: Mladých (Junior)
Výsledok: VD3
Rozhodca: F. Šimek (CZ)

MVP Bratislava, 20.8.2011

Trieda: Dorast (Puppy)
Výsledok: VN
Rozhodca: H. Kirschbichler (A)