Povaha plemena Basenji

Jeho povaha sa vyznačuje nezávislosťou, inteligenciou a nadpriemernou reakčnou schopnosťou. Nerád sa podriaďuje príkazom, má vlastnú hlavu. Samostatne premýšľa a jedná. Tieto rysi jeho povahy môžu byť niekedy nevýhodou, hlavne pre človeka, ktorý vyžaduje od psa totálnu poslušnosť a podriadenosť. Pri týchto psoch zabudnite na dril, hrubé správanie a 100% dodržíavanie zákazov, či príkazov. K výchove by mal poučený človek pristupovať ako k výzve a s humorom a trpezlivosťou vychovať psíka ako svojho spoločenského partnera.

Basenji je najspokojnejší , keď môže byť neustále v spoločnosti svojho pána. Nie je vhodné, aby bol ponechávaný dlhé hodiny osamote. Samotu znáša veľmi zle až úzkostne a môže to viesť až k deštruktívnym stavom. V žiadnom prípade nie je vhodný chov vonku, v koterci. Pokiaľ objavíte kúzlo tohoto plemena a dokážete akceptovať jeho typickú povahu, získate dokonalého a atraktívneho spoločníka a nikdy sa nebudete nudiť. Cena za toto potešenie je privysoká, bude Vás to stáť lásku, trpezlivosť a čas. Ale všetko dobré čo do Basenjiho vložíte, dostanete mnohokrát naspäť.