Zdravie plemena

Basenji sa dožíva priemerne 14-16 rokov. Kedže plemeno je pôvodné, nie je zaťažené dedičnými chorobami z prešľachtenia a netrpí zdravotnými problémami. Zvláštnosťou u Basenji je, že fenky hárajú väčšinou len raz do roka.

V minulosti sme sa u Basenji mohli stretnúť s Fanconyho syndrómom. Jedná sa o dedičné ochorenie ladvín. V Amerike bol Dr. Gary S. Johnsonom vyvinutý DNA test na pravdepodobnú diagnostiku FS. Od roku 2007 musia byť všetci jedinci pred zaradením do chovu povinne testovaní na toto ochorenie s výsledkom pravdepodobne čístý alebo pravdepodobne prenášač, čím sa znemožní výskit tohoto ochorenia medzi Basenji. V roku 2011 Dr. Johnson identifikoval gén, ktorý spôsobuje FS a od 1.9.2011 sa začalo testovať tzv. Direct testom. To znamená, že ak si kúpite šteniatko z kontrolovaného chovu, nikdy neochorie na FS.

Okrem FS sa povinne vyšetruje aj očné pozadie na PRA a PPM, pričom minimálne jeden jedinec z chovného páru musí mať vyšetrenie očí negatívne.

kýla - pruh u Aloli

Asi 50 % šteniatok basenji, sa rodí s pupočným pruhom. Pupočný pruh (prietrž - kýla) u šteniat vzniká ako dôsledok nedokonalého uzavretia svalov brušnej dutiny v mieste, kde počas vývoja vchádzala pupočná šnúra. Pes môže fungovať s pruhom aj celý život, pokiaľ s tým nemá žiadne problémy. Pruh by mali mať operované najmä psy, ktoré budú pracovne vyťažené a suky, ktoré budú rodiť. Pruh je potrebné pravidelne kontrolovať pri návšteve veterinára a ak vám odporučí dať pruh odoperovať, treba tak urobiť. Závisí od veľkosti a odporučenia veterinárneho lekára.
Samotný zákrok trvá asi 5min. U plemena Basenji je kýla úplne normálna a nepovažuje sa za vadu. Keď je malá väčšinou sa otvor v brušnej dutine vyplní tukom a sám zarastie.

Aj Aloli mala po narodení malú kýlu - pruh, ale kedže jej nerobil žiadne komplikácie, dali sme ho operovať až v jej dvoch rokoch, kvôli budúcemu pôrodu.

DNA testy OFFA pre plemeno Basenji: Fanconi & PRA

návod na použitie testu v českom jazyku: TU